BİLDİRİLER

E - BROŞÜR

ÖZET BİLDİRİLERE İLİŞKİN DUYURU

XX. TÜRKİYE MUHASEBE KONGRESİ

DİJİTALLEŞME SÜRECİNDE DEĞİŞEN İŞ HAYATI ve MUHASEBE
MESLEĞİNİN YENİDEN YAPILANMASI

“Yerel/Küresel Meseleler, Küresel/Yerel Çözümler”

TÜRMOB ev sahipliğinde gerçekleşecek olan XX. Türkiye Muhasebe Kongresi’ne sunulmak üzere gönderilen özet bildiriler Kongre Bilim Kurulu tarafından değerlendirilmiş olup, tam metin bildiri talep edilen bildiri sahiplerine e-posta aracılığıyla bilgilendirme yapılmıştır.

Akademik değerliliği yüksek olan çok sayıda bildiri özetinin iletildiği Kongre için ana tema ve alt başlıklarla olan doğrudan ilgililik ile davetli konuşmacılar kısıtları çerçevesinde sınırlı bir ön kabul imkanı bulunmuş olduğunu bildirir, yoğun ilgiyle karşılaştığımız özet bildiri çağrı ve değerlendirme sürecinin sonlandığını bilgilerinize sunarız.

Bildiri özeti gönderen tüm ilgililere teşekkür ederiz.

Kongre Bilim Kurulu