KONU BAŞLIKLARI

E - BROŞÜR

  ANA KONULAR

 • Kamu Yararını Koruma, Muhasebe Mesleğinin Liderliği
 • Muhasebe Mesleğinin Yeniden Yapılanması: Tehditler ve Fırsatlar
 • Değişen İş Hayatı Işığında Muhasebe Mesleğinin Geleceği

  ALT BAŞLIKLAR

 • TTK’nın Hayata Yansımaları: Sorunlar ve Çözümler
 • Vergi Uygulamalarında ve Vergi Planlamasında Güncel Gelişmeler: Sorunlar ve Çözümler
 • Hukuk Sistemi ve Muhasebe Mesleği: Alternatif Çözüm Yolları ve Bilirkişilik
 • Sosyal Güvenlik ve Emeklilik Sisteminde Güncel Gelişmeler: Sorunlar ve Çözümler
 • Bağımsız Denetim Süreci: Gelişmeler, Sorunlar ve Çözümler
 • Finans Sektörü (Bankalar, Sermaye Piyasası Kurumları, Sigorta Şirketleri) ve Muhasebe Mesleği: Fırsatlar, Yeni Alanlar
 • Teknolojik Değişim ve Dönüşüm: Big Data (Büyük Veri), Yapay Zeka, Blok Zincir Uygulamalarının Mesleğe Etkileri
 • Bilgi Sistemleri Yönetimi ve Denetimi
 • Siber Riskler ve Muhasebe Mesleği
 • Sürdürülebilirlik, Bütünleşik (Entegre) Raporlama ve Şeffaflık
 • Muhasebe Meslek Mensuplarının İşletmelerin Finansal Raporlarına Güven Sağlama Yaklaşımındaki Evrilme
 • Devlet Muhasebesinde Değişim ve Dönüşüm: İyi Uygulamalar
 • Muhasebe Mesleğinin Dönüşümü; İş Hayatına Danışmanlık ve Güvence Verme
 • Hile ve Yolsuzlukla Mücadele: İyi Etik Uygulamaları
 • Stratejik Sektörlerde Muhasebe: Sorunlar ve Çözümler (Tarım Muhasebesi, İnşaat Muhasebesi, Banka Muhasebesi)
 • Denetim ve Güvence Uygulamalarında Değişen Yaklaşımlar: Yeni Denetim Raporları
 • Finansal Raporlama Standartları Uygulamalarında Küresel Gelişme ve Fırsatlar: Yeni Raporlama Dili