PROGRAM

E - BROŞÜR

5 EKİM 2018, CUMA
 
08:30 - 09:00 Giriş ve Kayıt
09:00 - 11:00 Açılış
  Protokol Konuşmaları
  Recep Tayyip Erdoğan (Teşrifleri halinde)
Cumhurbaşkanı
  Dr. Berat Albayrak (Teşrifleri halinde)
Hazine ve Maliye Bakanı
  Rıza Çelen
Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı
  Dr. Mehmet Selim Bağlı
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı
  Semi Okumuş
Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı
  Hüseyin Karakum
Vergi Denetim Kurulu Başkanı
  A. Masis Yontan
TÜRMOB Genel Başkanı
  Konuk Konuşmacılar (Açılış Bildirileri)
  Philippe Arraou
IFAC Yönetim Kurulu Üyesi ve Akdeniz Muhasebeciler Federasyonu Başkanı
  Morten Speitzer
Avrupa Muhasebeciler Federasyonu Başkan Vekili ve Gelecek Dönem Başkanı
 
11:00 - 12:30 PANEL
MUHASEBE MESLEĞİNİN KAMUSAL SORUMLULUĞUNDA
KÜRESEL EKONOMİDEKİ GELİŞMELER, TÜRKİYE’YE YANSIMALARI VE BEKLENTİLER
  Moderatör: Prof. Dr. Burak ARZOVA
Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi
  Konuşmacılar:
1.Yavuz Yeter - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar Genel Müdürü
2.Mehmet Nane - Pegasus Hava Yolları A.Ş Genel Müdürü
3- Mert Yılmaz - NoorCM Menkul Değerler A.Ş Yurt İçi Piyasalar Satış Müdürü
 
12:30 - 13:30 Öğle Yemeği
 
13:30 - 15:00 I. ANA OTURUM
Kamu Yararını Koruma,Muhasebe Mesleğinin Liderliği
  Oturum Başkanı: Vahap MUNYAR
  Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni
  Konuşmacılar:
1-Hüsnü Güreli - Güreli YMM A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı
2-Murat Yünlü - KGK Başkan Yardımcısı
3-Alan Hatfield - ACCA Strateji ve Gelişimden Sorumlu İcra Direktörü
 
15:00 - 15:15 Kahve Arası
 
Paralel Oturumlar
15:15 - 16:45 I. TTK’nın Hayata Yansımaları: Sorunlar ve Çözümler
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Korkut ÖZKORKUT
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
Konuşmacılar:
1-Kalite Güvence Mekanizması Olarak Şeffaflık Raporları: Türkiye’deki Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Yönelik Bir Araştırma
Doç. Dr. Duygu Anıl Keskin - İstanbul Üniversitesi
Arş Gör.Ebubekir Mollamehmetoğlu-İstanbul Üniversitesi
Ymm. Güneri Gözüaçık - İstanbul Üniversitesi
2-Ahmet Can Balak - Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü Daire Başkanı
3-Erol Demirel - İSMMMO Başkan Yardımcısı
15:15 - 16:45 II. Vergi Uygulamalarında ve Vergi Planlamasında Güncel Gelişmeler: Sorunlar ve Çözümler
Oturum Başkanı: Eray MERCAN
TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi
Konuşmacılar:
1-Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi, Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Dr. Öğr. Üyesi Selçuk Tekin - Trakya Üniversitesi
2-Ymm. Murat Yıldız
3- Prof. Dr. Hakan Uzeltürk - Vergi Merkezi Başkanı
15:15 - 16:45 III. Hukuk Sistemi ve Muhasebe Mesleği: Alternatif Çözüm Yolları ve Bilirkişilik
Oturum Başkanı: Rıfat T. NALBANTOĞLU
TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi
Konuşmacılar:
1-Adli Muhasebe Kapsamında Bilirkişiliğin Muhasebe Meslek Mensupları Açısından Önemi
Doç. Dr. Hakan Taştan - Okan Üniversitesi
2-İzzet Başara - Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Dairesi Başkanı
3- İbrahim Okcu - TÜRMOB Hukuk İşleri Müdürü
15:15 - 16:45 IV. Sosyal Güvenlik ve Emeklilik Sisteminde Güncel Gelişmeler: Sorunlar ve Çözümler
Oturum Başkanı: Ali ŞAHİN
Ankara SMMM Odası Başkanı
Konuşmacılar:
1-Emre Solak - SGK İşverenler Daire Başkanlığı- SGK Uzmanı
2-Dr. Öğr. Üyesi Resul Kurt - İstinye Üniversitesi
3-Berkant Dişcigil - AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş Genel Müdür Yardımcısı
15:15 - 16:45 V. Bağımsız Denetim Süreci: Gelişmeler, Sorunlar ve Çözümler
Oturum Başkanı:Yücel AKDEMİR
İstanbul SMMM Odası Başkanı
Konuşmacılar:
1- Erdal Aslan - BDO Denetim Başkanı
2-Mehmet Şirin - KGK Daire Başkanı
3-Prof. Dr. Volkan Demir - Galatasaray Üniversitesi
15:15 - 16:45 VI. Finans Sektörü (Bankalar, Sermaye Piyasası Kurumları, Sigorta Şirketleri) ve Muhasebe Mesleği: Fırsatlar, Yeni Alanlar
Oturum Başkanı: Emre KARTALOĞLU
TÜRMOB Genel Saymanı
Konuşmacılar:
1- Sermaye Piyasalarında Yeni Uygulamalar: Kripto Para Arzları
Hulusi İlker Evin - SPK Başuzmanı
2-Tolga Usluer - Odeabank Teftiş Kurulu Başkanı
3-Nazım Hikmet- Grant Thornton Ortak
4-Muhasebe Perspektifinden Bitcoin ve Diğer Kripto Para Birimleri
Dr. Öğr. Üyesi Osman Nuri Şahin - Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi
 
6 EKİM 2018, CUMARTESİ
 
09:15 - 10:45 II. ANA OTURUM
Muhasebe Mesleğinin Yeniden Yapılanması: Tehditler ve Fırsatlar
  Oturum Başkanı: Dr. Masum TÜRKER
  TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi
  Konuşmacılar:
1-Prof.Dr. Melih Erdoğan - Anadolu Üniversitesi
2-Ahmet Şahin Savcı - Mazars Denge Ortak
3-Abdullah Kiraz - GİB Grup Başkanı
 
10:45 - 11:00 Kahve Arası
 
Paralel Oturumlar
11:00 - 12:30 VII. Teknolojik Değişim ve Dönüşüm: Big Data (Büyük Veri), Yapay Zeka, Blok Zincir Uygulamalarının Mesleğe Etkileri
Oturum Başkanı: Vedat ADAK
İzmir SMMM Odası Başkanı
Konuşmacılar:
1-Dijitalleşme Muhasebe Mesleği için Bir Tehdit mi, Yoksa Fırsat mı?
Prof. Dr. Göksel Yücel
Doç. Dr. Burcu Adiloğlu
2-Muhasebe ve Finans Alanında Önemli Dönüşümlerin Habercisi: Blok Zincir Teknolojisi
Burcu Sakız - THY
Günay Deniz Dursun - İstanbul Aydın Üniversitesi
Semih Sakız - THY
3-Muhasebe Denetiminde Yapay Zeka - Prof. Dr. Cemal İbiş - Işık Üniversitesi Rektörü
4-Alper Karaçar - EY Orta ve Güneydoğu Avrupa Bilgi Teknolojileri Danışmanlık Hizmetleri Lideri
11:00 - 12:30 VIII. Bilgi Sistemleri Yönetimi ve Denetimi
Oturum Başkanı: E.Tayfun ÇAVDAR
Antalya SMMM Odası Başkanı
Konuşmacılar:
1-Sibel Ulusoy Tokgöz - SPK Daire Başkan Yardımcısı
Hüseyin Yurdakul - SPK Başuzmanı
2-Sinem Cantürk - KPMG Ortak
3-Prof. Dr. Nejat Bozkurt - Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi
11:00 - 12:30 IX. Siber Riskler ve Muhasebe Mesleği
Oturum Başkanı: Vehbi KARABIYIK
İstanbul YMM Odası Başkanı
Konuşmacılar:
1- Muhasebe Sistemlerine Yapılan Siber Saldırıların Teknik Analizi ve Ulaştığı Sosyo-Ekonomik Boyutlar
Prof. Dr. Selahattin Karabınar - İstanbul Üniversitesi
Öğr. Gör. Dr. Fırat Altınkaynak - Sakarya Üniversitesi
Öğr. Üye. Dr.Erdal Büyükbıçakcı - Sakarya Üniversitesi
Öğr. Gör. Erkan Zengin - Sakarya Üniversitesi
2-Osman Bahri Turgut - Garanti Bankası Teftiş Kurulu Başkanı
3-Servet Gözel, CISA – KPMG Bilgi Sistemleri Risk Yönetimi Direktörü
11:00 - 12:30 X. Sürdürülebilirlik, Bütünleşik (Entegre) Raporlama ve Şeffaflık
Oturum Başkanı: Şadi ÇETİN
İzmir YMM Odası Başkanı
Konuşmacılar:
1-Prof. Dr. Güler Aras - Yıldız Teknik Üniversitesi - ERTA Başkanı
2-Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporlamasını Etkileyen Faktörler: Borsa İstanbul Örneği
Doç. Dr. Smmm İlker Kıymetli Şen - İstanbul Ticaret Üniversitesi
Prof. Dr. Zeynep Hatunoğlu - Sütçü İmam Üniversitesi
3-Entegre Raporlamanın Denetimi
Doç. Dr. İpek Türker - İstanbul Üniversitesi
4-Muhasebe Meslek Mensuplarının Sürdürülebilirlik Muhasebesi ve Entegre Raporlama İle İlgili Farkındalığa Katkısı
Dr. Öğr. Üyesi Burcu İşgüden Kılıç - Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi
11:00 - 12:30 XI. Muhasebe Meslek Mensuplarının İşletmelerin Finansal Raporlarına Güven Sağlama Yaklaşımındaki Evrilme
Oturum Başkanı: İbrahim ŞAHİN
Van SMMM Odası Başkanı
Konuşmacılar:
1-Kurumsal Risk Yönetimi, İç Kontrol ve İç Denetim İlişkisi
Prof. Dr. Sait Yüksel Kaygusuz - Uludağ Üniversitesi
Ar. Gör. Özlem Usman - Yalova Üniversitesi
2-Prof.Dr. Nalan Akdoğan
3-Murat Sancar - PwC Denetim Ortağı
11:00 - 12:30 XII. Devlet Muhasebesinde Değişim ve Dönüşüm: İyi Uygulamalar
Oturum Başkanı: Ferit TAŞ
Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Konuşmacılar:
1-Prof. Dr. Serap Yanık - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Prof. Dr. Beyhan Marşap - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
2-Arif Yıldırım-Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdür Yardımcısı
3-Yüksel Özgürbüz - İETT Muhasebe ve Finansman Müdürü
 
12:30 - 13:30 Öğle Yemeği
 
13:30 - 15:00 III. ANA OTURUM
Değişen İş Hayatı Işığında Muhasebe Mesleğinin Geleceği
  Oturum Başkanı: Prof. Dr. Cemal YÜKSELEN
  TÜRMOB Genel Başkan Yrd.
  Konuşmacılar:
1-Prof.Dr. Recep Pekdemir - İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı
2-Rıza Bozoklar - Petkim CFO
3- Sinem Öz - EY Türkiye Denetim Hizmetleri Şirket Ortağı
 
15:00-15:15 Kahve Arası
 
Paralel Oturumlar
15:15 - 16:45 XIII. Muhasebe Mesleğinin Dönüşümü; İş Hayatına Danışmanlık ve Güvence Verme
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Cenker GÖKER
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Konuşmacılar:
1-Bilgi Çağında Teknolojik Değişim ve Dönüşümlerin Muhasebe Mesleği Üzerine Etkileri
Dr. Öğr. Üyesi Nida Türegün - Özyeğin Üniversitesi
Dr. Öğr. Gör. A. Engin Ergüden - Yeditepe Üniversitesi
Doç. Dr. Can T. Kaya - Yeditepe Üniversitesi
2-Ertan Ayhan - EY Türkiye Denetim Hizmetleri Şirket Ortağı
3-Nevin İmamoğlu İpek - Koç Holding Finans Koordinatörü
15:15 - 16:45 XIV. Hile ve Yolsuzlukla Mücadele: İyi Etik Uygulamaları
Oturum Başkanı: Sakıp ŞEKER
Ankara YMM Odası Başkanı
Konuşmacılar:
1-Ali Kamil Uzun - TİDE Onursal Başkanı
2-Prof. Dr. Çağnur Balsarı - Dokuz Eylül Üniversitesi
Doç. Dr. Seçil Şigalı - Dokuz Eylül Üniversitesi
3-Dr. Bertan Kaya - Türkiye İç Kontrol Enstitüsü Başkanı
15:15 - 16:45 XV. Stratejik Sektörlerde Muhasebe: Sorunlar ve Çözümler (Tarım Muhasebesi, İnşaat Muhasebesi, Banka Muhasebesi)
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Orhan ÇELİK
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı
Konuşmacılar:
1-Finansman ve Bankacılık Sektörü
Dr. Murat Doğu - Doğan Şirketler Grubu A.Ş Mali İşler Başkan Yardımcısı
2- İnşaat Sektörü
Doç. Dr. Vedat Acar - İzmir Bakırçay Üniversitesi
3-Tarım Sektörü
Prof. Dr. Ali Deran - Tarsus Üniversitesi
15:15 - 16:45 XVI. Denetim ve Güvence Uygulamalarında Değişen Yaklaşımlar: Yeni Denetim Raporları
Oturum Başkanı: Orhan AKGÜLOĞLU
Erzurum SMMM Odası Başkanı
Konuşmacılar:
1-Bağımsız Denetim Şirketleri Büyüklüğünde ve Denetimin Kalitesinde Güç Kanunu Uygulamaları
Dr. Rüya Eser - Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
2-Doç. Dr. Tuba Şavlı - Yeditepe Üniversitesi İİBF Öğretim Üyesi
3-Hasan Gül - KGK Daire Başkanı
15:15 - 16:45 XVII. Finansal Raporlama Standartları Uygulamalarında Küresel Gelişme ve Fırsatlar: Yeni Raporlama Dili
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Semih ÖZ
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
Konuşmacılar:
1-Hasan Kılıç-Deloitte Türkiye Ortak
2-Tarık Bölükbaş - KGK Uzmanı
3-Prof. Dr. Serdar Özkan - American University of the Middle East (AUM)
15:15 - 16:45 XVIII. Muhasebe Tarihi: Cumhuriyetin İlk Dönemi ve Muhasebe
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Oktay GÜVEMLİ
Marmara Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi
Konuşmacılar:
1- Cumhuriyetin İlk Yıllarında Çift Yanlı Kayıt Yönteminin Uygulamasında Uşak Şeker Fabrikasının Öncülüğü
Prof. Dr. Batuhan Güvemli-Trakya Üniversitesi
2- Cumhuriyetin İlk Döneminde Muhasebe Akademisyenlerinin Muhasebe Düşüncesine Katkıları
Doç. Dr. Halil İbrahim Alpaslan-Marmara Üniversitesi
Emrah Aygül, MBA, YMM
3-Cumhuriyet’in Büyük Sanayi Hamlesi Olan İktisadi Devlet Teşekkülleri ile Muhasebe Düşüncesinde Yaşanan Büyük Değişim (1934-1939)
Öğr. Gör. Dr. Muhsin Aslan-Yıldız Teknik Üniversitesi
16:45-18:00 Genel Değerlendirme ve Kapanış